« Թարգմանչաց Տօն » ի Առթիւ Գործունէութիւններ II

Բանախօսութիւն՝ Տիկ. Թագուհի Թովմասեանի
Մշակոյթի շաբթուան առթիւ Տիկ. Թագուհի Թովմասեան վարժարանին աշակերտներուն, ծնողներուն եւ ուսուցիչներուն տեղեկութիւններ տուաւ « Թարգմանչաց Տօնի» եւ Հայկական Խոհանոց»ի մասին: Ան ծանօթացուց նաեւ « Sofranız Şen Olsun» անուն իր գիրքը որ մէջը տեղ կը գրաւէր, հայկական ճաշերու մասին տեղեկութիւններ եւ իր ընտանեկան յուշերը: