🔈MEB Psikososyal Destek Eylem Planı doğrultusunda Deprem-Veli oturumu okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.

➡️ Yaşanan doğal afet sonrasında ailelerin iyi oluşunu desteklemek adına Travma, Travma sonrası çocuklarda ve yetişkinlerde görüşebilecek tepkiler üzerinde durulmuştur.

➡️ Zorlayıcı yaşam olaylarında Psikososyal desteğin önemi velilere aktarılarak öğrencilerimiz ile yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılmıştır.