Kültürüne ve anadiline hakim, öğrenme isteği ile dolu, merak eden, yabancı dil konuşabilen, günümüzün gerektirdiği bilgilerle donanmış, geleceğin getirdikleri ile karşılaştığında kendi çözümünü üretebilen, ayakları üzerinde durma becerisine sahip, topluma saygılı, özgüvenli ve iyi kalpli, yardımsever öğrenciler yetiştirmektir.