🔈MEB Psikososyal Destek Eylem Planı doğrultusunda Deprem-Öğrenci oturumunun birinci kısmı okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.

➡️ Yaşanan doğal afet sonrası öğrencilerin süreci anlamlandırması ve duygularını fark etmeleri için birtakım çalışmalar yapılmıştır.

➡️ Öğrencilerin kendini koruma becerilerini kazanmaları, güvenli yaşam için gerekli olan alışkanlıkları edinmeleri adına afet öncesi, sırası ve sonrasında da alınması gereken önlemler anlatılmıştır.