Nelli Fulyane Basmacıyan
Anasınıfı Eğitmeni
Serli Arapyan
Anasınıfı Eğitmeni
Madlen Çağla
Anasınıfı Eğitmeni
Aylin Miricanyan
Anasınıfı Eğitmeni
Nemza Talar Sinanoğlu
Anasınıfı Eğitmeni
Klara Lambaciyan
Anasınıfı Eğitmeni
Anna Sarı Seçgin
Sınıf Öğretmeni
Melisa Turaç Balçık
Matematik Öğretmeni
Şila Selin Silelyan
Sınıf Öğretmeni
Vera Hemengül
Sınıf Öğretmeni
Anet Kuyumcu
Rehber Öğretmen
Tamar Mangasar
Ermenice ve Din
Karin Kökciyan Taşkın
Bilişim
Melisa Köse
Fen Bilgisi